Aeroweb-RTB

Timinig kampaně:

květen – prosinec 2017

Délka kampaně:

8 měsíců

Cíl:

Prodej leteckých zážitků, zvýšení povědomí o službách a nabídce Aeroweb, akvizice nových zákazníků

Cílová skupina:

 zájemci o letecké zážitky, netradiční dárky, adrenalinové sporty

Formát kampaně:

bannery v programatickém nákupu (RTB)

Pro klienta již několik let spravujeme PPC reklamy, v roce 2016 jsme zapojili RTB formou retargetingu, tedy znovu oslovení uživatelů, kteří předtím web klienta navštívili. Ten se osvědčil z hlediska prodejů na webu. V jarních měsících jsme po dohodě s klientem nasadili také prospectingové RTB kampaně (cílené oslovení nových potenciálních zákazníků).

Konverze (prodej na webu)

%

Hned v prvním měsíci zapojení prospectingových kampaní stoupl průměrný měsíční počet konverzí o 32% oproti loňskému roku, kdy běžel jen retargeting.

Vývoj konverzí v průběhu roku

Zatímco se cena za proklik v prvních měsících pohybovala na úrovni 35 Kč, v posledním kvartálu jsme se pohybovali na úrovni 15 Kč za klik. Optimalizace spočívala nejen v úpravě cenových nabídek, A/B testování kreativ, ale také v profilaci nových publik, úpravě frekvence a vyřazování nefunkčních domén.

Vliv optimalizace na vývoj CPA a konverzí v průběhu roku

Vliv optimalizace na počet prokliků a ceny za proklik v průběhu roku

Výsledky kampaně

Správným zaměřením, zacílením kampaně a každodenní optimalizací se nám podařilo téměř zdvojnásobit míru zhlédnutí oproti průměru na trhu a zároveň jsme dosáhli nadprůměrných výsledků v počtu zhlédnutí celého videa.

cs_CZ