Annonce – PPC

Spravujeme od:

Březen 2016

Cíl:

růst návštěvnosti a počtu konverzí

Formát kampaně:

PPC

Klientovi jsme vytvořili nové kampaně, využívající velké množstí obsahu na Annonce.cz.

34 201 klíčových slov

Detailní propagace všech jednotlivých sekcí nám umožnila zasáhnout velký počet hledajících.

Dynamická kampaň na jednotlivé položky

Automatizovanou kampaní propagujeme všechny konkrétní položky v inzerci Annonce.cz

Automatizovanou kampaní propagujeme všechny konkrétní položky v inzerci Annonce.cz

Levné nekonkurenční cílení

Velký počet klíčových slov a propagace jedinečných položek umožňují se často vyhnout aukci: reklama Annonce je pak jediná, jež se ve vyhledávání zobrazí a platíme minimum za proklik. Výsledkem je snížení průměrné ceny za proklik a nákladů na konverzi na méně než polovinu.

%

Pokles ceny za proklik

%

Pokles nákladů na konverzi

Výsledky kampaně

Na meziročním srovnání vidíme, že klientovi přinesla kampaň zlepšení ve všech ohledech:

  • Více než zdvojnásobení míry prokliku.
  • Téměř zdvojnásobení návštěvnosti.
  • Pokles ceny za proklik o korunu  a na méně než polovinu.
  • Pokles nákladů o 19,4 %
  • Pokles nákladů na jednu konverzi  na méně než polovinu.
  • Nárůst počtu konverzí o 29 tisíc, tj. 80 %.
cs_CZ