ASUS – RTB

Timinig kampaně:

březen 2017

Délka kampaně:

3 týdny

Cíl:

Zvýšit povědomí o nové řadě herních notebooků ASUS na českém trhu a získat 15 000 prokliků na web

Cílová skupina:

muži 15 – 40 let

Formát kampaně:

bannery v programatickém nákupu (RTB)

RTB se klientovi osvědčilo i v předchozích kampaních díky možnostem cílení na konkrétní publika, spolu s reklamou ve vyhledávání se jedná o klíčový komunikační kanál. I díky typu produktu a povaze cílové skupiny je online reklama nejefektivnějším způsobem komunikace.

Východiska

Bannery jsme zacílili na muže ve věku 15-40 let díky sociodemografickým datům, dále pak na uživatele se zájmem o počítačové hry, technologie a v neposlední řadě na uživatele s nákupním úmyslem „koupě notebooku.“

CTR (míra prokliku)

Míra prokliku, tedy poměr kliků k zobrazením reklamy, je vždy indikátorem správnosti zvoleného cílení. Díky kombinaci cílení v této kampani jsme dosáhli nadprůměrného CTR a sice 0,68%.

(průměrné CTR pro banner 300×600 v programatickém nákupu pro březen 2017)

Zobrazení

Celkově zobrazeno

Uživatelů

Celkově jsme doručili 2,2 milionu zobrazení reklamy a oslovili jsme 830 000 uživatelů při průměrné frekvenci 2,6 zobrazení na uživatele. Frekvence 1 až 2 zobrazení na uživatele se ukázala jako nejefektivnější z hlediska míry prokliku, která v tomto případě dosahovala až 0,85%.

Výsledky kampaně

Díky zvolenému cílení se nám podařilo efektivně zasáhnout 60% cílové skupiny a doručit 3,5x vyšší míru prokliku oproti plánu (plán 0,19%, dosaženo 0,68%). .

cs_CZ