DAS – PPC

Spravujeme od:

červen 2016

Cíl:

růst návštěvnosti a počtu konverzí

Formát kampaně:

PPC

Klientovi pomáháme budovat povědomí o službě pojištění právní ochrany a získávat nové zákazníky. Cílem kampaní je přivádět zájemce o pojištění právní ochrany.

U tohoto klienta jsme vyzkoušeli jednu z nejprogresivnějších věcí: inzerát, který vyzývá k jiné akci podle toho, zda je viděn na PC nebo na mobilu.

v roce 2016

Prokliky

Konverze

v roce 2017

Prokliky

Konverze

V meziročním srovnání jsme dosáhli počtu konverzí na dvojnásobek, nicméně za cenu ztrojnásobení nákladů, takže vzrostly náklady na konverzi. V tomto případě je to záměr: klient definoval max. náklady na konverzi a v tomto pásmu máme dosahovat co největšího růstu konverzí. (vynechali jsme 300 Kč)

Výsledky kampaně

Podařilo se zvýšit povědomí o službě, kdy návštěvnost meziročně stoupla téměř o pětinásobek.

cs_CZ