Aeroweb-RTB

Timinig kampaně:

květen – prosinec 2017

Délka kampaně:

8 měsíců

Cíl:

Prodej leteckých zážitků, zvýšení povědomí o službách a nabídce Aeroweb, akvizice nových zákazníků

Cílová skupina:

 zájemci o letecké zážitky, netradiční dárky, adrenalinové sporty

Formát kampaně:

bannery v programatickém nákupu (RTB)

For this client we have been running PPC ads for several years, in 2016 we have also included RTB in the form of retargeting, which means re-inviting the users who previously visited the web site. This translated well in sales on the web. During spring, we have also set up a prospective RTB campaign (targeting new potential customers) in agreement with the client.

Konverze (prodej na webu)

%

Hned v prvním měsíci zapojení prospectingových kampaní stoupl průměrný měsíční počet konverzí o 32% oproti loňskému roku, kdy běžel jen retargeting.

Vývoj konverzí v průběhu roku

Zatímco se cena za proklik v prvních měsících pohybovala na úrovni 35 Kč, v posledním kvartálu jsme se pohybovali na úrovni 15 Kč za klik. Optimalizace spočívala nejen v úpravě cenových nabídek, A/B testování kreativ, ale také v profilaci nových publik, úpravě frekvence a vyřazování nefunkčních domén.

Vliv optimalizace na vývoj CPA a konverzí v průběhu roku

Vliv optimalizace na počet prokliků a ceny za proklik v průběhu roku

Výsledky kampaně

Správným zaměřením, zacílením kampaně a každodenní optimalizací se nám podařilo téměř zdvojnásobit míru zhlédnutí oproti průměru na trhu a zároveň jsme dosáhli nadprůměrných výsledků v počtu zhlédnutí celého videa.

en_GB