DAS – PPC

Spravujeme od:

červen 2016

Cíl:

růst návštěvnosti a počtu konverzí

Formát kampaně:

PPC

We help the client to build awareness of the legal protection insurance service and to attract new customers. The aim of the campaigns is to attract applicants for legal expenses insurance.

U tohoto klienta jsme vyzkoušeli jednu z nejprogresivnějších věcí: inzerát, který vyzývá k jiné akci podle toho, zda je viděn na PC nebo na mobilu.

v roce 2016

Prokliky

Konverze

v roce 2017

Prokliky

Konverze

V meziročním srovnání jsme dosáhli počtu konverzí na dvojnásobek, nicméně za cenu ztrojnásobení nákladů, takže vzrostly náklady na konverzi. V tomto případě je to záměr: klient definoval max. náklady na konverzi a v tomto pásmu máme dosahovat co největšího růstu konverzí. (vynechali jsme 300 Kč)

Výsledky kampaně

Podařilo se zvýšit povědomí o službě, kdy návštěvnost meziročně stoupla téměř o pětinásobek.

en_GB