FMCG – Youtube

Timinig kampaně:

listopad – prosinec 2017

Délka kampaně:

4 týdny

Cíl:

rozšířit povědomí o nové produktové řadě značky v dané cílové skupině

Cílová skupina:

muži, ženy – 18 – 55 let, aktivní životní styl, sport, fitness, zdravá strava

Formát kampaně:

 videokampaň na YouTube

Vzhledem k cílové skupině jsme jako hlavní kanál komunikace zvolili YouTube, protože z téměř 6 mil. populace ve věkové skupině 18 – 55 let zde dokážeme zasáhnout až 3 mil. Kampaň jsme cílili podle zájmů a témat relevantních pro cílovou skupinu. Tématicky jsme cílili na: Zdraví, Domov a zahrada, Sport, Fitness, Jídlo a pití. Zájmové cílení bylo: Domov a zahrada, Jídlo a pití, Vzhled a tělesná kondice, Sport a fitness.

Míra zhlédnutí

40s

%

Průměr na trhu

%

Splněno

Podíváme-li se na úspěšnost kampaně z pohledu Míry zhlédnutí (poměr zobrazení a zhlédnutí), podařilo se nám vygenerovat o 80% lepší Míru zhlédnutí, než je v průměru u youtube kampaní obvyklé.

155 000 zobrazení

Zhlédnutí

Kampaň celkem vygenerovala 155 000 zobrazení a z toho 80 000 zhlédnutí (tedy míra zhlédnutí více než polovina)

Správným zacílením kampaně a kontinuální optimalizací se nám podařilo u 40s spotů vygenerovat nadprůměrných 72 000 zhlédnutí celého videa (tj. míra zhlédnutí celého videa 50,19 %). Obvykle se míra zhlédnutí celého videa pohybuje mezi 25 – 30 %.

Zobrazení

Mužů

Žen

Z celkového počtu 155 000 zobrazení vygenerovaly ženy 63 000 a muži 92 000 zobrazení.

Zhlédnutí celého videa

Mužů

Žen

Z celkového počtu zhlédnutí celého videa vygenerovaly ženy 32 000 a muži 40 000 zhlédnutí.

Výsledky kampaně

Správným zaměřením, zacílením kampaně a každodenní optimalizací se nám podařilo téměř zdvojnásobit míru zhlédnutí oproti průměru na trhu a zároveň jsme dosáhli nadprůměrných výsledků v počtu zhlédnutí celého videa.

cs_CZ