Jak už proběhlo v lednu médii, udála se u nás v Magnas těsně před Vánoci zásadní transakce. Spojili jsme své cesty se skupinou KNOWLIMITS, a získali jsme tak silného partnera pro další růst a rozvoj služeb.

Česká mediální skupina KNOWLIMITS, která se pravidelně umisťuje na předních příčkách v prestižních žebříčcích Recma a COMvergence, získala v Magnas 20% podíl s možností navýšit jej v následujících letech formou opce až na 30 %. Protože jsme měli dosud plné ruce práce se strategiemi a kampaněmi pro naše klienty, refrešem naší vlastní brand identity a přípravou únorového Marketing Festivalu v Brně, jehož jsme byli partnery, nezbyl nám čas tuto důležitou událost dostatečně odkomunikovat. Po brněnském festivalu, který byl mimochodem velmi vydařený,  konečně tento rest napravujeme. 

Náš managing partner Robert Renč k této příležitosti poskytl osobní komentář: „Naší doménou i strategií rozvoje Magnas je stále větší důraz na komunikační a mediální strategie, od vývoje až po exekuci. Výrazně se soustředíme na efektivní kombinaci televizního a online plánování, ale i synergie v ostatních disciplínách mediálního mixu. Jsme silní na poli digitální reklamy; pro naše klienty zajišťujeme brandové performance i obsahové kampaně nejen v ČR a na Slovensku, ale i v mnoha dalších evropských zemích. Díky dlouhodobé práci pro některé z našich klientů, například pro CzechTourism, máme skvělé zkušenosti také se vzdálenými trhy, jako je USA, Korea i další asijské země. Strategické spojení s tak významným partnerem jako KNOWLIMITS vnímáme jako přínosné jak pro nás, tak především pro naše klienty. Umožňuje nám rozšíření portfolia služeb a vývoj některých společných služeb, například v oblasti pokročilé datové a byznysové analytiky.  V neposlední řadě to znamená často i vyšší cenovou efektivitu a konkurenceschopnost, jinak řečeno ještě vyšší hodnotu doručovanou našim klientům.”

„Našim dlouhodobým záměrem je rozvíjet skupinu KNOWLIMITS v oblasti marketingových, komunikačních a datových služeb. Ze spojení se skupinou Magnas očekáváme posílení vzájemného know-how na poli konzultací a realizací komunikačních strategií. Věříme, že toto partnerství nám umožní přinést klientům obou skupin ještě větší rozsah služeb a lepší výsledky klientských kampaní,“ doplňuje k majetkovému vstupu Martin Kurzweil, člen představenstva skupiny KNOWLIMITS, která vznikla v roce 2005 a dnes kromě Česka působí v řadě evropských států. Skupina zaměstnává více než 260 lidí a její obrat se pohybuje nad 3 miliardy Kč. Podle žebříčků Recma a COMvergence byla za rok 2022 největší tuzemskou mediální agenturou. 

Pro pořádek si ještě zopakujeme naši historii: Skupina Magnas začala na trhu působit v roce 2012, Performance divize je aktivní od roku 2015, kdy se k zakladateli Martinovi Šafrovi přidal jako společník Robert Renč, divize Creative je aktivní od konce roku 2017. V roce 2019 skupinu posílil třetí partner Petr Jelínek, aby se covid rok na to postaral o „zábavu”. Ani to Magnas v růstu nezastavilo a naše aktivity se ustálily v divizích Magnas Media (mediální a komunikační strategie a nákup médií), Magnas Performance (online marketing) a Magnas Creative (brandové a kreativní služby. Mezi naše významné klienty patří například CzechTourism, UNIQA pojišťovna, Globus, Central Group, Swiss Life Select, Pillow pojišťovna, Vysoká škola CEVRO, Dotykačka, Hlavní město Praha, MMR (Ministerstvo pro místní rozvoj) a další.

Práci máme rozdělou rovnoměrně a efektivně, abychom měli adekvátní volný čas. Aktuálně je Managing partnerem Robert Renč odpovědný nejen za celkové směřování a provoz, ale i za oblast rozvoje datových služeb, cross mediálního plánování a koordinaci kreativní divize v rámci struktury klientských služeb. Martin Šafra zodpovídá za digitální aktivity skupiny, dodavatelské vztahy a finance, Petr Jelínek má na starosti obchod, klientský servis a strategické plánování.

Pokud nám držíte palce, vážíme si toho. Pokud s námi ještě nespolupracujete, vězte, že stojí za to společně to změnit. Děkujeme všem za současné i minulé spolupráce. Stále nás spolu s vámi baví posouvat svět marketingu vpřed.