Facebook reklama: Co změnil update na iOS14 a proč by Vás to mělo zajímat

Jablečná aktualizace iOS14 nepřinesla jen plno užitečných novinek a vylepšení, ale také velké změny v oblast sbírání dat o uživatelých, soukromí a v neposlední řadě rozdmýchala nevraživost mezi Facebookem a Applem. Samotný Facebook se k situaci vyjádřil následovně: “iOS14 nám zničí byznys.” Jádro sváru leží ve velmi reálném nebezpečí, že firmy jako Facebook přijdou o data uživatelů a tím pádem i o velkou část financí, které práve plynou z placené reklamy, kterou provozují přes svůj reklamní systém. Také finanční ředitel Facebooku Dave Wehner si myslí, že k podobným krokům se postupně přidají další firmy.

Co vše nyní musí aplikace splňovat

  1. Jak aplikace používá data uživatele

Nově musí poskytovatel na stránce aplikace uvádět jaká data o uživateli sbírá a o tom, zda se informace používají k jejich sledování nebo zda jsou propojeny s jejich identitou nebo zařízením. Více na obrázku.

Pokud jste Vy (nebo Váš klient) tvůrce aplikací, znamená to pro Vás následující. Abyste mohli odesílat nové aplikace a aktualizace aplikací, musíte v App Store Connect poskytnout informace o svých postupech v oblasti ochrany osobních údajů. Pokud používáte kód třetí strany – například reklamní nebo analytické sady SDK – budete muset také popsat, jaké údaje kód třetí strany shromažďuje, jak mohou být údaje použity a zda se údaje používají ke sledování uživatelů.

  1. Požádání o trackování uživatele napříč aplikací a weby ostatních provozovatelů

Provozovatelé aplikací nyní musí získat povolení uživatele, abyste jej mohli sledovat nebo získat přístup k inzertnímu identifikátoru jeho zařízení. Sledování označuje akt propojení dat uživatelů nebo zařízení shromážděných z vaší aplikace s daty uživatelů nebo zařízení shromážděnými z aplikací, webů nebo offline služeb jiných společností za účelem cílené reklamy nebo měření reklamy. Sledování také znamená sdílení údajů o uživateli nebo zařízení s datovými zprostředkovateli.

Mezi příklady sledování patří mimo jiné:

  • Zobrazování cílených reklam ve vaší aplikaci na základě uživatelských dat shromážděných z aplikací a webů vlastněných jinými společnostmi.
  • Sdílení údajů o poloze zařízení nebo e-mailových seznamů s datovým makléřem.
  • Sdílení seznamu e-mailů, reklamních ID nebo jiných ID s reklamní sítí třetí strany, která tyto informace používá k přesměrování těchto uživatelů v aplikacích jiných vývojářů nebo k nalezení podobných uživatelů.
  • Vložení SDK třetí strany do vaší aplikace, která kombinuje uživatelská data z vaší aplikace s uživatelskými daty z aplikací jiných vývojářů, aby cílila reklamu nebo měřila účinnost reklamy, i když SDK pro tyto účely nepoužíváte. Například pomocí analytické sady SDK, která využívá data, která shromažďuje z vaší aplikace, k umožnění cílené reklamy v aplikacích jiných vývojářů.

Kompletní seznam změn ve sledování uživatelů si můžete přečíst na webu Apple pro developery.

Jak může uvedení iOS14 ovlivnit Vaše reklamy

  1. Lidé se mohou rozhodnout na svých zařízeních se systémem iOS 14 nastavit, že nechtějí být sledováni. To znamená, že přizpůsobení reklam a reportování efektivity může být omezeno pro konverzní události v aplikaci i na webu.
  1. Ovlivněny budou firmy, které propagují mobilní aplikace, a také ty, které optimalizují pro konverzní události na webu, cílí na ně nebo o nich získávají reporty

Facebook vrací úder

Nebyl by to Facebook, aby nenašel způsob, jak dále v tomto ekosystému fungovat, byť s omezením. V reakci na krok Apple vydal “Souhrnné měření konverzí” – více informací na tomto odkaze. Souhrnné měření událostí Facebooku je protokol, který umožňuje měřit události na webu i uživatelům se systémem iOS 14. Souhrnné měření událostí omezuje domény na 8 konverzních událostí, které lze použít pro optimalizaci kampaně. Legislativně je tedy zcela použitelné pro reklamu.

Vláďa Nágl – Performance strategist Magnas Performance