#produkce

KAPITOL

KAPITOL je česká společnost s bohatou historií od roku 1995, jeden z hlavních aktérů na trhu finančního poradenství. Společnost patří do významné finanční skupiny Vienna Insurance Group (VIG). Je založena na moderním zázemí, spolupráci s kvalitními partnery, a především síti několika set zkušených nezávislých poradců, kteří pracují v rámci regionálních poboček po celé republice. KAPITOL pomáhá dělat správná rozhodnutí v rámci komplexního finančního poradenství, investic do finančních produktů i cenných kovů, na poli realit i autopojištění.

9x

více organického přehrání videa na FB

Zároveň jsme navýšili více jak 4x organické přehrání videa na IG

16x

více interakcí na FB

V podobě komentářů a zároveň 2x více sdílení příspěvků zde

4x

vyšší denní organický dosah na FB

Na IG jsme navýšili organický denní dosah více jak 3x

12x

více zobrazení obsahu na LI

Zvýšili jsme více jak 12x zobrazení obsahu na stránce

Na čem jsme se domluvili s klientem

Zadáním bylo zatraktivnit a zintenzivnit prezenci na relevantních sociálních sítích, oslovit nové potenciální spolupracovníky do poradenské sítě, zvýšit dosah (reach) profilů a příspěvků na nich, stejně tak zvýšit interakci s uživateli (engagement rate).

Hlavní cílovou skupinou, se kterou chceme přes sociální sítě komunikovat, jsou finanční konzultanti a potenciálně noví spolupracovníci na těchto pozicích. Koncový uživatel, tedy zákazník služeb KAPITOLu, byl až sekundární cílovou skupinou. Těm chceme přiblížit kulturu a atmosféru firmy a představit práci poradce, nikoliv přímo prodávat.

Jak jsme postupovali

Začali jsme úvodní analýzou cílové skupiny, výskytu a četnosti na různých sociálních sítích, zároveň jsme analyzovali dosavadní aktivity klienta na sítích a v online prostředí, v neposlední řadě jsme se podívali na aktivity konkurence.

Z úvodní analýzy vyplynuly jako hlavní komunikační kanály sítě Facebook a Instagram, společně s LinkedIn. Navrhli jsme hlavní komunikační okruhy s tématy, která komplexně pokrývají problematiku poradenství, rozložili jsme je do celého roku a  připravili jsme plán postů pro úvodní období. Doladili jsme v součinnosti s klientem tone of voice pro jednotlivé sítě a  připravili jsme grafické šablony v souladu s grafickým manuálem.

Videoobsah vede

Zásadním bodem byla shoda na významném navýšení video obsahu, který zajišťujeme  vlastní produkcí a postprodukcí. 

V pravidelných intervalech realizujeme natáčení dle dopředu připravených scénářů s profesionálním štábem čítajícím režiséra, kameramana a zvukaře, Natáčení realizujeme jak na centrále v Praze, tak v Brně, dle potřeby pak natáčíme flexibilně s menším týmem na pobočkách KAPITOLu nebo na četných akcích společnosti. 

Natáčení vždy předchází důkladná příprava. Osobně nebo on-line se s vybranými osobami spojíme na krátký rozhovor, abychom pronikli do dané problematiky (práce poradce, software nástroje, součinnost centrály). Na základě toho si připravíme předem sady otázek, které pak poradci zodpovídají na natáčení, případně texty chystáme společně. Videa pak prochází postprodukcí (střih, hudba, titulky) a zařazujeme je pravidelně podle potřeby a příležitostí do postplánu.

Čeho jsme dosáhli

Výsledky naší spolupráce jsou pozitivní, jak z pohledu vedení KAPITOLu i jednotlivých  finančních poradců, tak z hlediska konkrétních čísel. Poradci a poradkyně si postupně osvojují návyk sdílet obsah KAPITOLu i na svých sociálních sítích a obracení se na nás s žádostmi o zaškolení do této problematiky.

Na čem jsme se domluvili s klientem

Zadáním bylo zatraktivnit a zintenzivnit prezenci na relevantních sociálních sítích, oslovit nové potenciální spolupracovníky do poradenské sítě, zvýšit dosah (reach) profilů a příspěvků na nich, stejně tak zvýšit interakci s uživateli (engagement rate).

Hlavní cílovou skupinou, se kterou chceme přes sociální sítě komunikovat, jsou finanční konzultanti a potenciálně noví spolupracovníci na těchto pozicích. Koncový uživatel, tedy zákazník služeb KAPITOLu, byl až sekundární cílovou skupinou. Těm chceme přiblížit kulturu a atmosféru firmy a představit práci poradce, nikoliv přímo prodávat.

Jak jsme postupovali

Začali jsme úvodní analýzou cílové skupiny, výskytu a četnosti na různých sociálních sítích, zároveň jsme analyzovali dosavadní aktivity klienta na sítích a v online prostředí, v neposlední řadě jsme se podívali na aktivity konkurence.

Z úvodní analýzy vyplynuly jako hlavní komunikační kanály sítě Facebook a Instagram, společně s LinkedIn. Navrhli jsme hlavní komunikační okruhy s tématy, která komplexně pokrývají problematiku poradenství, rozložili jsme je do celého roku a  připravili jsme plán postů pro úvodní období. Doladili jsme v součinnosti s klientem tone of voice pro jednotlivé sítě a  připravili jsme grafické šablony v souladu s grafickým manuálem.

Videoobsah vede

Zásadním bodem byla shoda na významném navýšení video obsahu, který zajišťujeme  vlastní produkcí a postprodukcí. 

V pravidelných intervalech realizujeme natáčení dle dopředu připravených scénářů s profesionálním štábem čítajícím režiséra, kameramana a zvukaře, Natáčení realizujeme jak na centrále v Praze, tak v Brně, dle potřeby pak natáčíme flexibilně s menším týmem na pobočkách KAPITOLu nebo na četných akcích společnosti. 

Natáčení vždy předchází důkladná příprava. Osobně nebo on-line se s vybranými osobami spojíme na krátký rozhovor, abychom pronikli do dané problematiky (práce poradce, software nástroje, součinnost centrály). Na základě toho si připravíme předem sady otázek, které pak poradci zodpovídají na natáčení, případně texty chystáme společně. Videa pak prochází postprodukcí (střih, hudba, titulky) a zařazujeme je pravidelně podle potřeby a příležitostí do postplánu.

Čeho jsme dosáhli

Výsledky naší spolupráce jsou pozitivní, jak z pohledu vedení KAPITOLu i jednotlivých  finančních poradců, tak z hlediska konkrétních čísel. Poradci a poradkyně si postupně osvojují návyk sdílet obsah KAPITOLu i na svých sociálních sítích a obracení se na nás s žádostmi o zaškolení do této problematiky.

Naše další projekty

Hl. Město Praha

#kreativa #social

Continental ČR

#social media

Locus Map

#performance

Máte na stole projekt?

Pojďme se pustit do práce

Máte na stole projekt?

Pojďme se pustit do práce

magnas@magnas.cz

+420 724 883 759

Přijďte k nám

Příkrá 16
147 00 Praha 4

MAGNAS MEDIA S.R.O.

IČ: 242 25 584
DIČ: CZ 242 25 584