#online performance

Asamm software - Locus Map

Locus Map

Aplikace Locus Map je dílem české vývojářské firmy Asamm software s.r.o.
Nabízí širokou škálu map pro různé outdoor aktivity. Aktivně ji využívá přes 1 mil. nadšených uživatelů po celém světě, zejména turisté, cyklisté, skialpinisté, ale také záchranářské týmy neb o potápěči. Doposud byla aplikace ke stažení pouze uživatelům Android operačního systému.

65%

více nových instalací

V období duben až září 2023 jsme oproti roku 2022 navýšili počet nových uživatelů, kteří si nainstalovali aplikaci. V meziročním srovnání se objem nových instalací zvýšil o 50 %.

35%

nižší cena za jednu instalaci

Správnou optimalizací v kombinaci s vhodnou kreativou jsme v období duben až září 2023 snížili cenu za jednu instalaci. V meziročním srovnání to činilo 25 %.

12x

více revenue od nových uživatelů

V období duben až září 2023 jsme vygenerovali více než dvojnásobný revenue/výnos/zisk? od nových uživatelů, kteří si nainstalovali aplikaci.

88 %

vyšší návratnost investic

Podařilo se nám výrazně zefektivnit reklamní výdaje do akvizice nových uživatelů. Meziročně jsme zvýšili návratnost investic o 88 %, v sezónním období dokonce o 110 %.

Na čem jsme se domluvili s klientem

Cílem  kampaně bylo navýšit objem nových uživatelů, kteří si stáhnou aplikaci a budou ji aktivně využívat a zároveň si zakoupí některou z verzí předplatného nebo jednotlivé služby. Sledovanými a vyhodnocovanými parametry jsou přitom nové instalace, cena za instalaci (CPA) a návratnost investice (ROAS).

Jak jsme postupovali

Produkt zatím stále prochází vývojem a změnami, které limitují plnohodnotné zapojení veškerých marketingových aktivit. Zaměřili jsme se na zcela nové potenciální uživatele s operačním systémem Android, kterým jsme nabídli aplikaci ke stažení  s možností zakoupení některé verze předplatného.

Primárním komunikačním kanálem byly PPC reklamy ve vyhledávání a display formáty v obsahové síti. Hlavní optimalizace na App Install v kombinaci ROAS.

Čeho jsme dosáhli

Hlavním parametrem pro vyhodnocení celkové výše investic v každém měsíci byly návratnost investice.  

Výsledky jsme sledovali a porovnávali v rámci celého roku i z pohledu sezóny, která je v této kategorii spadá do období duben až září. Podařilo se nám výrazně zefektivnit reklamní výdaje a doručit signifikantně lepší výsledky, a to jak z pohledu počtu nových instalací aplikace, tak objemu revenue od nových uživatelů.

Kampaně jsme realizovali na více než 10 trzích, kromě evropských států i v USA. Testy probíhaly také v Austrálii a Novém Zélandu. Kromě domovské České republiky se nám nejlépe dařilo u sousedů v Německu a Polsku.

Na čem jsme se domluvili s klientem

Cílem  kampaně bylo navýšit objem nových uživatelů, kteří si stáhnou aplikaci a budou ji aktivně využívat a zároveň si zakoupí některou z verzí předplatného nebo jednotlivé služby. Sledovanými a vyhodnocovanými parametry jsou přitom nové instalace, cena za instalaci (CPA) a návratnost investice (ROAS).

Jak jsme postupovali

Produkt zatím stále prochází vývojem a změnami, které limitují plnohodnotné zapojení veškerých marketingových aktivit. Zaměřili jsme se na zcela nové potenciální uživatele s operačním systémem Android, kterým jsme nabídli aplikaci ke stažení  s možností zakoupení některé verze předplatného.

Primárním komunikačním kanálem byly PPC reklamy ve vyhledávání a display formáty v obsahové síti. Hlavní optimalizace na App Install v kombinaci ROAS.

Čeho jsme dosáhli

Hlavním parametrem pro vyhodnocení celkové výše investic v každém měsíci byly návratnost investice.  

Výsledky jsme sledovali a porovnávali v rámci celého roku i z pohledu sezóny, která je v této kategorii spadá do období duben až září. Podařilo se nám výrazně zefektivnit reklamní výdaje a doručit signifikantně lepší výsledky, a to jak z pohledu počtu nových instalací aplikace, tak objemu revenue od nových uživatelů.

Kampaně jsme realizovali na více než 10 trzích, kromě evropských států i v USA. Testy probíhaly také v Austrálii a Novém Zélandu. Kromě domovské České republiky se nám nejlépe dařilo u sousedů v Německu a Polsku.

Naše další projekty

Hl. Město Praha

#kreativa #social

Continental ČR

#social media

Kapitol

#produkce

Máte na stole projekt?

Pojďme se pustit do práce

Máte na stole projekt?

Pojďme se pustit do práce

magnas@magnas.cz

+420 724 883 759

Přijďte k nám

Příkrá 16
147 00 Praha 4

MAGNAS MEDIA S.R.O.

IČ: 242 25 584
DIČ: CZ 242 25 584