#kreativa #social

Praha EU fondy

Magistrát hlavního města Prahy měl jedinečnou možnost čerpat v programovém období 2014 – 2020 peníze na rozvoj potřebných oblastí z Evropských strukturálních a investičních fondů (ESIF) díky vlastnímu Operačnímu programu Praha – pól růstu ČR (OP PPR). Finance určené na pražský operační program byly rozděleny do 4 oblastí: Posílení výzkumu, technologického rozvoje a inovací, Udržitelná mobilita a energetické úspory, Podpora sociálního začleňování a boj proti chudobě, Vzdělání a vzdělanost a podpora zaměstnanosti.

79%

srozumitelnost

Z  kvantitativního výzkumu agentury STEM/MARK (říjen 2022) vyplývá, že informační kampaň OP PPR byla  srozumitelná přibližně pro 4/5 (79 %) dotázaných.

8

formátů

Během zhruba 15 měsíců vzniklo v rámci každé z devíti kampaní na podporu Operačního programu Praha – pól růstu ČR osm unikátních výstupů, a to v printu, video i audio formátu.

9

projektů

Komplexní kampaň představila různými způsoby různým cílovým skupinám Pražanů devět vybraných projektů podpořených z OP PPR.

Na čem jsme se domluvili s klientem

Naším úkolem bylo zvýšit povědomí o operačním programu a informovat cílové skupiny o praktických přínosech projektů a jejich dopadech na každodenní Pražanů.  Základem bylo kreativní zpracování devíti vybraných projektů finančně podpořených z prostředků programu a dále komunikace geolokační hry, která vznikla u příležitosti předsednictví ČR v Radě Evropy v roce 2022. Jednalo se o přípravu online a tiskové reklamy, výrobu podcastů, rozhlasových spotů, videí v různých stopážích, reportáže z projektů a články do deníku Metro. Součástí kampaně byla i 40stránková tištěná brožura shrnující všech 18 projektů podpořených v daném programovém období.

Jak jsme postupovali

Přínos jednotlivých projektů jsme prezentovali prostřednictvím moderně zpracovaných analytických dat. Hlavním, výrazným prvkem všech vizuálů v kampani byla hlava osoby, která je stěžejním představitelem celého projektu. V zobrazení osoby se vždy prolíná barevná fotografie prostředí, které se váže k danému projektu. „Hlavy“ do jednotlivých kampaní jsme vybírali tak, abychom postupně představili různé generace a typy obyvatel Prahy (seniorka, student…), kteří se tak s  projekty snáze ztotožní. 

 

Časově nejnáročnější částí kampaně bylo natáčení video materiálů pro spoty a reportáže. Realizace se ujal in house tým, který měl na starosti vše, počínaje pečlivou přípravou až po kompletní postprodukci.

Čeho jsme dosáhli

Hlavním parametrem pro vyhodnocení celkové výše investic v každém měsíci byly návratnost investice.  

Výsledky jsme sledovali a porovnávali v rámci celého roku i z pohledu sezóny, která je v této kategorii spadá do období duben až září. Podařilo se nám výrazně zefektivnit reklamní výdaje a doručit signifikantně lepší výsledky, a to jak z pohledu počtu nových instalací aplikace, tak objemu revenue od nových uživatelů.

Kampaně jsme realizovali na více než 10 trzích, kromě evropských států i v USA. Testy probíhaly také v Austrálii a Novém Zélandu. Kromě domovské České republiky se nám nejlépe dařilo u sousedů v Německu a Polsku.

Naše zkušenosti s agenturou Magnas byly pozitivní. Především je třeba zmínit kvalitu práce, kterou Magnas Media poskytuje. Jejich kreativní tým přistupuje k zadáním s maximální profesionalitou a inovativním myšlením, což nám umožnilo komunikovat velmi dobře výsledky Operačního programu Praha — pól růstu ČR v našich komunikačních kampaních. 

Dále bych ráda vyzdvihla jejich časovou flexibilitu a osobní přístup. Agentura Magnas prokázala schopnost dobře reagovat na naše požadavky a přizpůsobovat podmínkám projektů a termínům realizace kampaní. Tento přístup byl pro nás neocenitelný, zejména v situacích, kdy bylo třeba flexibilně jednat.

Celkově lze konstatovat, že spolupráce s Magnas Media byla pro nás efektivní. Jejich profesionalita, kreativita a schopnost adaptace na naše potřeby jsou kvality, které velmi oceňujeme. Doporučujeme Magnas Media jako spolehlivého a kvalitního partnera.

Mgr. Tereza Aronová

manažerka pro publicitu OP PPR V Praze

Na čem jsme se domluvili s klientem

Naším úkolem bylo zvýšit povědomí o operačním programu a informovat cílové skupiny o praktických přínosech projektů a jejich dopadech na každodenní Pražanů.  Základem bylo kreativní zpracování devíti vybraných projektů finančně podpořených z prostředků programu a dále komunikace geolokační hry, která vznikla u příležitosti předsednictví ČR v Radě Evropy v roce 2022. Jednalo se o přípravu online a tiskové reklamy, výrobu podcastů, rozhlasových spotů, videí v různých stopážích, reportáže z projektů a články do deníku Metro. Součástí kampaně byla i 40stránková tištěná brožura shrnující všech 18 projektů podpořených v daném programovém období.

Jak jsme postupovali

Přínos jednotlivých projektů jsme prezentovali prostřednictvím moderně zpracovaných analytických dat. Hlavním, výrazným prvkem všech vizuálů v kampani byla hlava osoby, která je stěžejním představitelem celého projektu. V zobrazení osoby se vždy prolíná barevná fotografie prostředí, které se váže k danému projektu. „Hlavy“ do jednotlivých kampaní jsme vybírali tak, abychom postupně představili různé generace a typy obyvatel Prahy (seniorka, student…), kteří se tak s  projekty snáze ztotožní. 

 

Časově nejnáročnější částí kampaně bylo natáčení video materiálů pro spoty a reportáže. Realizace se ujal in house tým, který měl na starosti vše, počínaje pečlivou přípravou až po kompletní postprodukci.

Čeho jsme dosáhli

Hlavním parametrem pro vyhodnocení celkové výše investic v každém měsíci byly návratnost investice.  

Výsledky jsme sledovali a porovnávali v rámci celého roku i z pohledu sezóny, která je v této kategorii spadá do období duben až září. Podařilo se nám výrazně zefektivnit reklamní výdaje a doručit signifikantně lepší výsledky, a to jak z pohledu počtu nových instalací aplikace, tak objemu revenue od nových uživatelů.

Kampaně jsme realizovali na více než 10 trzích, kromě evropských států i v USA. Testy probíhaly také v Austrálii a Novém Zélandu. Kromě domovské České republiky se nám nejlépe dařilo u sousedů v Německu a Polsku.

Naše zkušenosti s agenturou Magnas byly pozitivní. Především je třeba zmínit kvalitu práce, kterou Magnas Media poskytuje. Jejich kreativní tým přistupuje k zadáním s maximální profesionalitou a inovativním myšlením, což nám umožnilo komunikovat velmi dobře výsledky Operačního programu Praha — pól růstu ČR v našich komunikačních kampaních. 

Dále bych ráda vyzdvihla jejich časovou flexibilitu a osobní přístup. Agentura Magnas prokázala schopnost dobře reagovat na naše požadavky a přizpůsobovat podmínkám projektů a termínům realizace kampaní. Tento přístup byl pro nás neocenitelný, zejména v situacích, kdy bylo třeba flexibilně jednat.

Celkově lze konstatovat, že spolupráce s Magnas Media byla pro nás efektivní. Jejich profesionalita, kreativita a schopnost adaptace na naše potřeby jsou kvality, které velmi oceňujeme. Doporučujeme Magnas Media jako spolehlivého a kvalitního partnera.

Mgr. Tereza Aronová

manažerka pro publicitu OP PPR V Praze

Naše další projekty

Locus Map

#performance

Continental ČR

#social media

Kapitol

#produkce

Máte na stole projekt?

Pojďme se pustit do práce

Máte na stole projekt?

Pojďme se pustit do práce

magnas@magnas.cz

+420 724 883 759

Přijďte k nám

Příkrá 16
147 00 Praha 4

MAGNAS MEDIA S.R.O.

IČ: 242 25 584
DIČ: CZ 242 25 584